Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองเหนก ซอย2 หมู่ที่่3 ต.พระรักษ์
18 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
10 ม.ค. 2561
ถึง
15 ม.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยกะการดี หมู่ที่ 1
31 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
25 ต.ค. 2560
ถึง
27 ต.ค. 2560
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
26 ก.ค. 2560
ถึง
08 ส.ค. 2560
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม)
26 ก.ค. 2560
ถึง
08 ส.ค. 2560
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน 3 โครงการ(วิธีสอบราคา)
23 มิ.ย. 2560
ถึง
23 ก.ค. 2560
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จำนวน 5 โครงการ
23 มิ.ย. 2560
ถึง
23 ก.ค. 2560
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จำนวน 2 โครงการ
09 ธ.ค. 2559
ถึง
31 ธ.ค. 2559
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ตามโครงโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และไร่พวงสุข จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th