Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 เม.ย. 2563
ถึง
16 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กสายพังเหา1(ตอนปลาย)หมู่ที่ 8 ต.พระรักษ์อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
09 เม.ย. 2563
ถึง
16 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหนก ซอย2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองเหนก ต.พระรักษ์อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
09 เม.ย. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปุยหมู่ที่ 8,9 บ้านจำปุย ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
02 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหนก ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองเหนก ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
01 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเงิน หมู่ที่5 บ้านโหมง ตำบลพระรักษ์
31 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปุยหมู่ที่ 8,9 บ้านจำปุย ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
31 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังเหา1(ตอนปลาย)หมู่ที่ 8 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร
23 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 7 ต.พระรักษ์(โครงการตามข้อบัญญัติ 2563)
23 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเรืองนาค หมู่ที่ 3(โครงการตามข้อบัญญัติ2563)
20 มี.ค. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th