Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทับทอง หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
03 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพังเหา 1 หมู่ที่่8ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
03 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายคลองเงิน หมู่ที่ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
03 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพูลสุข หมู่ที่ 6 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
01 พ.ค. 2561
ถึง
31 พ.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังโรงเรียนพระรักษ์ หมู่ที่ 2 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร(วิธีเฉพาะเจาะจง)
01 พ.ค. 2561
ถึง
31 พ.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำยืน หมู่ที่ 4 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร(วิธีเฉพาะเจาะจง)
28 มี.ค. 2561
ถึง
28 มี.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
18 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองเหนก ซอย2 หมู่ที่่3 ต.พระรักษ์
18 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
10 ม.ค. 2561
ถึง
15 ม.ค. 2561
ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยกะการดี หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th