Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ต.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
31 ส.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
29 ส.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ๕ ปี
23 ส.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
23 ส.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ผช.นายช่างโยธา)
10 ส.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
26 ก.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม)
21 ก.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ของ อบต.พระรักษ์
12 ก.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
06 ก.ค. 2560 ชุมพร พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th