กรมการค้าภายใน เสริม ทท. เปิดเทศกาล
"วิชัย" ชูยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ประกาศศักยภาพของผลไม้ไทย เป็
ปีการศึกษา 64 กพฐ.งดสอบเข้าเรียน ป.
รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประ