Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (31 ต.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (31 ส.ค. 2560)  
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ๕ ปี (29 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ผช.นายช่างโยธา) (23 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) องค์การบริหารส่วนต... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (10 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) (26 ก.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ของ อบต.พระรักษ์ (21 ก.ค. 2560)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ (12 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (06 ก.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (20 มิ.ย. 2560)
ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคั... (13 มิ.ย. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ของ อบต.พระรักษ์ (09 มิ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (07 มิ.ย. 2560)
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพ... (22 พ.ค. 2560)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ชนิดบ่อบาดาล)หมู่ที่ 8 บ้านไร่ยาว (22 ก.ย. 2559)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ชนิดบ่อบาดาล)หมู่ที่ 8 บ้านไร่ยาว(ซอยเจร... (22 ก.ย. 2559)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ชนิดบ่อบาดาล)หมู่ที่ 7 บ้านเขาช่องแบก (22 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล... (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองเหนก ซอย2 หมู่ที่่3 ต.พระรักษ์ (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยกะการดี หมู่ที่ 1 (10 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพร... (25 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน 3 โครงการ(วิธีสอบราคา) (26 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) (26 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จำนวน 2 โครงการ (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จำนวน 5 โครงการ (23 มิ.ย. 2560)
ตามโครงโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า... (09 ธ.ค. 2559)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ชนิดบ่อบาดาล)หมู่ที่8 บ้านไร่ยาว (22 ก.ย. 2559)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ชนิดบ่อบาดาล)หมู่ที่8 บ้านไร่ยาว(ซอยเจริ... (22 ก.ย. 2559)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ชนิดบ่อบาดาล)หมู่ที่7 บ้านเขาช่องแบก (22 ก.ย. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา(ชนิดบ่อบาดาล)ม.1บ้านคลองพรั่ง (22 ก.ย. 2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระ... (11 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น (07 มี.ค. 2559)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน(แบบบาดาลขนาดกลาง) หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ (ค... (30 ต.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน(แบบบาดาลขนาดกลาง)ม.2 ต.พระรักษ์(ครั้งที... (30 ต.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน (แบบบาดาลขนาดกลาง)หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ อ.... (08 ต.ค. 2558)
(08 ต.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th