Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (27 ก.พ. 2563)  
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเงินหมู่ที่... (25 ก.พ. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (25 ก.พ. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (07 ก.พ. 2563)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนายช่างโยธ... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) องค์การบ... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) (22 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (08 ม.ค. 2563)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่... (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ... (22 พ.ย. 2562)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 ต.ค. 2562)
รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขน... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ แล... (31 พ.ค. 2562)
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 (07 ธ.ค. 2561)
ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี ... (07 ธ.ค. 2561)
ให้เจ้าของป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2562 ตาม พ.ร.บ. ภา... (07 ธ.ค. 2561)
การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562 (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) อบต.พระรักษ์ (24 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (09 เม.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (09 เม.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (09 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหนก ซอย 2 ... (02 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเ... (01 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังเหา1(ตอนปลาย... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปุยหมู่ที่ 8,... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเรืองนาค หมู่ที่ 3(โครงการต... (23 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 7 ต.พระรักษ์(โครงก... (23 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครง... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding... (02 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเงินหมู่ที่... (25 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (07 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.สายจำปุยหมู่ที่ 8,9 ต.พระรักษ์ (09 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.สายคลองเหนก ซอย2 หมู่ที่ 3 ต.พระรักษ์ (09 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยจำปุย หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (20 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 1 ต.พระรักษ์ (19 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพังเหา 2 หมู่ที่ 8 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ... (19 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายคลองเงิน หมู่ที่5 (14 พ.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th