Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนป้องกันการทุจริต
รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
กิจการสภา อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (12 ต.ค. 2563)  
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง... (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(... (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (27 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเงินหมู่ที่... (25 ก.พ. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (25 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (07 ก.พ. 2563)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื... (06 ก.พ. 2563)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนายช่างโยธ... (28 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) องค์การบ... (24 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) (22 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (08 ม.ค. 2563)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่... (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ... (22 พ.ย. 2562)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 ต.ค. 2562)
รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขน... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ แล... (31 พ.ค. 2562)
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 (07 ธ.ค. 2561)
ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี ... (07 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังเหา 2 หมู่ที่8 ตำบลพระรั... (16 ก.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ช่วงที่2)ตามพระราชบัญญัต... (14 ก.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตารวย หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ (29 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายน้ำยืน หมู่ที่ 4 ต.พระรักษ์ (24 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับเงิน หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ (23 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสามารถ หมู่ที่ 8 ต.พระรักษ์ (21 ก.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ... (02 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินข... (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยส้มโอ หมู่ที่ 6 ตำบลพระรักษ์... (08 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด 3 นิ้ว หมู่ที่ 7 ตำ... (08 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลพ... (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่มรื่น หมู่ที่ 1 ตำบลพระ... (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โคร... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หม... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินข... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)... (15 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)... (30 เม.ย. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th